Ishikawa Japan Travel

Natadera Temple in Autumn ดูใบไม้แดงในวัดนาทะเดระ

วัดนาทะเดระ – Natadera Temple (那谷寺) เป็นวัดที่อยู่ในเมืองคางะจังหวัดอิชิคาวะ เป็นวัดที่มีความสวยงามทั้ง 4 ฤดูซึ่งจะมีความงามแตกต่างกันไป แต่ในวันนี้ในช่วงเดือนนี้ในฤดูใบไม้ร่วง วัดนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในความสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วง สำหรับผู้เขียนแล้วขอยกให้ที่นี่เป็นวัดที่สวยงามในการดูใบไม้แดงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดอิชิคาวะ