Europe Iceland Travel

แผนการเดินทางไป #ไอซ์แลนด์ 12 วัน 10 คืน | #Iceland #Itinerary 12 Days 10 Nights

เพื่อนๆหลายคนขอแผนการเดินทางต่างๆ ก็เลยเอามาให้ดูกันครับ เพื่อเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ครับ เวลาเดินทางจริงๆทั้งหมด 14 วัน 11 คืน จากวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 -23 กรกฎาคม 2557 ในฤดูร้อนที่หนาวมาก โดยขับไปรอบๆเกาะไอซ์แลนด์ ระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตรใน 10 วันครับ แบบทวนเข็มนาฬิกา