Asia Japan Kyoto Travel

Unseen Kyoto: ทางรถไฟสาย Eizan – Kurama Line ในช่วงฤดูใบไม้แดง

Eizan – Kurama Line : หากใครอยากหนีความจอแจในเกียวโต ผมมีสถานที่ทางตอนเหนือของเกียวโตแนะนำ ไม่ไกลจากเกียวโต มีความสวยงามและผู้คน(ต่างชาติ)ไม่มากนัก เป็น unseen อีกที่หนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว