Asia Japan Kyoto Travel

Unseen Kyoto: ทางรถไฟสาย Eizan – Kurama Line ในช่วงฤดูใบไม้แดง

Eizan – Kurama Line : หากใครอยากหนีความจอแจในเกียวโต ผมมีสถานที่ทางตอนเหนือของเกียวโตแนะนำ ไม่ไกลจากเกียวโต มีความสวยงามและผู้คน(ต่างชาติ)ไม่มากนัก เป็น unseen อีกที่หนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

Asia Ishikawa Japan Travel

Chirihama Nagisa Driveway : ขับรถเล่นบนชายหาดชิริฮามะ

ไม่น่าเชื่อว่าที่ญี่ปุ่นนั้นมีทะเลที่เราสามารถขับรถลงไปยังหาดทรายได้ เป็นหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นเลยที่เดียวที่สามารถทำแบบนี้ได้ สถานที่นั้นก็คือชายหาดชิริฮามะนากิซะไดร์ฟเวย์ (Chirihama Nagisa Driveway, 千里浜なぎさドライブウェイ) ตั้งอยู่ในเมืองฮากุอิ จังหวัดอิชิคะวะ (Hakui City, Ishikawa Prefecture, 石川県羽咋市)

Asia Ishikawa Japan Travel

ซากุระ 2000 ต้น บนถนนยาวกว่า 10 กิโลเมตร ณ เมืองโนมิ จังหวัดอิชิคะวะ ในช่วงโควิด-19

ถนนนี้มีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร เรียงรายไปด้วยต้นซากุระสายพันธ์ Yoshino (ソメイヨシノ/ 染井吉野) กว่า 2,000 ต้น